Requisits d'accés i criteri de prioritat per a l'assignació de places

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana del cicle de formació professional que permet l'accés. 

Poden participar en el procés les persones interessades que estiguin en possessió dels títols que donen accés als cursos d'especialització de formació professional que s'estableixen en els reials decrets de creació de cadascun d'ells, d'acord amb la llista següent:

  • Títol de tècnic o tècnica superior en Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat
  • Títol de tècnic o tècnica superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins
  • Títol de tècnic o tècnica superior en Laboratori Clínic i Biomèdic
  • Títol de tècnic o tècnica superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
  • Títol de tècnic o tècnica superior en Química Ambiental