Preinscripció i matrícula

Cursos d'especialització en FP

Calendari

  • Oferta de places: 20 places
  • Del 28 juny al 4 de juliol  Període de presentació de sol·licituds
  • 5 de juliol Sorteig del número per al desempat (12h a Auditori Institut)
  • 8 de juliol  Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional
  • 9 de juliol al 15 de juliol Termini per presentar reclamacions
  • 16 de juliol Publicació de llistes amb el barem, un cop resoltes les reclamacions
  • 17 de juliol Publicació de llistes ordenades
  • 18  de juliol Publicació de la llista d'alumnes admesos i la llista d'espera
  • 19 de juliol al 24 de juliol  Període de matrícula