Preguntes freqüents

Aquestes preguntes es refereixen exclusivament a l'oferta dels cicles formatius.

 • L'Institut Hospital del Mar FP és un centre públic o privat?

  És un centre públic que depèn del Parc de Salut MAR.

 • Es fan classes a la tarda?

  En el cas dels cicles superiors hi ha classes alguna tarda a la setmana i altres activitats i/o pràctiques també en horari de tarda.

  Durant el curs 2024/2025 realitzarem els cicles següents en horari de tarda:

  El CFGM en cures auxiliars d'infermeria
  El CFGS de laboratori clínic i biomèdic (sense orientació professional)
  El CFGS de documentació sanitària (sense orientació professional)
  El Curs d'Especialització en cultius cel·lulars
  Certificat de Professionalitat en Tanatopràxia

 • Quines possibilitats tinc d’accedir al cicle que vull?

  Hi ha més demanda que oferta, sobretot als cicles superiors. Si tens una bona nota, sigui quina sigui la teva via d'accés, et serà més fàcil. Has de saber que la nostra matrícula en llista d'espera és molt elevada, això representa que molt alumnat no es matricula en el període ordinari establert. Mantenim la matrícula oberta fins la primera setmana d'octubre per cobrir totes les baixes que es puguin produir.

 • Puc sol·licitar la convalidació de matèries?

  Sí. A l'inici de curs, obrim un període per sol·licitar les convalidacions.

  Per a saber-ne més

 • Puc accedir a un segon curs si ja tinc cursat un primer?

  Sí. Has de saber que cada centre pot distribuir les matèries de primer i segon de manera diferent. Per tant, és important que ens facis una la consulta amb les matèries que ja has cursat de primer i orientar-te en la teva preinscripció per escollir primer o segon.

 • Què vol dir cursar un cicle amb una orientació professional?

  El títol formatiu cursat amb o sense orientació professional és el mateix.

  El cicle cursat amb una orientació professional es complementa amb uns continguts especialitzats que donen resposta a les necessitats específiques d'un determinat sector professional.

 • Què és l’FP DUAL?

  La formació professional Dual és una modalitat d'FP que es fa de forma compartida entre l'Institut i l'empresa.  Pots trobar més informació a: 

 • Haig de comprar material escolar?

  No hauràs de comprar llibres, ja que nosaltres funcionem amb un Campus Virtual on trobaràs tot el contingut de les matèries.

  En algun dels cicles, t'hauràs de comprar una bata o pijama blancs.

 • Què vol dir que el cicle és una distribució conjunta entre Radioteràpia i dosimetria i Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear?

  Cursaràs la distribució conjunta en 3 anys, i en finalitzar obtindràs els 2 títols.

 • Quant he de pagar?

  La quota del curs és:

 • Què és IDALU (RALC)? Com saber el teu número IDALU?

  L'IDALU (identificador de l'alumne/a) és el codi únic que identifica l'alumnat durant tota la vida acadèmica al Registre d'alumnes del Departament d'Educació.

  Pots consultar el teu IDALU a través de l'enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

 • Es concedeixen beques o ajuts?

  Les beques les concedeix l'Estat, l'Institut només les tramita.

  Més informació: Becas MEC

 • L'horari de les pràctiques és al matí?

  L'horari de les pràctiques tant pot ser en horari de matí com en horari de tarda. Això depèn de la disponibilitat de centres de pràctiques de què disposi el cicle i dels horaris que estableixen també els diferents centres de pràctiques.


  Concretament en el cicle de radioteràpia i atesa la disponibilitat de centres de pràctiques que existeixen, el primer curs d'aquest cicle fa les pràctiques sempre en horari de tarda.

 • És obligatòria l'assistència a les classes?

  Sí, el/la professor/a passa llista a cada sessió. Les faltes d'assistència queden registrades en percentatge i poden ser consultades per a l'alumna/e. En el cas que se superi el 20% de faltes d'assistència en una matèria, l'alumna/e suspendrà la matèria en convocatòria ordinària i haurà de presentar-se a convocatòria extraordinària de tota la matèria a final de curs. En aquest 20% de faltes d'assistència s'hi inclouen tant les justificades com les no justificades.

 • Hi ha cafeteria al centre?

  No, no disposem de cafeteria, però tenim màquines de vending i zona de microones per escalfar el menjar.

 • Com puc saber...

  - la posició de la meva preinscripció en la llista d'admesos/es
  - si les dades de la preinscripció són correctes
  - si tinc la plaça assignada

  Aquesta informàció no es pot donar per via telefònica, ja que són dades personals sensibles. Podeu rebre aquesta informació de forma presencial al centre o per via telemàtica a la web del Departament d'Educació.

 • Els centres de pràctiques (FCT) els escollim nosaltres o l’Institut?

  L'Institut té uns centres col·laboradors on es fa l'FCT, i són els/les coordinadors/es o tutors/es els/les que fan l'assignació de cada alumne/a segons el seu perfil i les característiques del centre. Això no vol dir que no es tingui en compte les prioritats de l'alumne/a, però la decisió final és del tutor o tutora que és qui realment coneix als centres i als/les alumnes.

  En els apartats explicatius de cada cicle hi ha una relació de centres de pràctiques.

 • Puc accedir a la Universitat amb les titulacions de l'Institut?

  Els/les estudiants de qualsevol cicle formatiu de grau superior, poden accedir als ensenyaments universitaris de grau que desitgin.

  Aquests/es estudiants poden accedir a la Universitat sense necessitat de fer cap prova de Selectivitat, ja que la seva nota d'accés és la qualificació mitjana del cicle superior. Si volen millorar aquesta nota poden presentar-se, de manera voluntària, a la fase específica de les PAU.

  + Més informació sobre les PAU.

 • Què fa la Fundació Bonanova?

  La Fundació Bonanova dóna suport a la docència, dotant l'Institut de recursos i eines docents.

  1. Serveis i recursos de Biblioteca: Biblioteca especialitzada en temes sanitaris relacionats amb els cicles que s'imparteixen a l'Institut.
  2. Ajut per la inserció laboral dels/les alumnes.
  3. Manteniment i lloguer dels dosímetres.
  4. Ajuts per a les presentacions de comunicacions i pòsters a jornades científiques o congressos.
  5. Descomptes en Cursos de Formació Continuada.
  6. Ajuts per al transport dels/les alumnes que realitzen les pràctiques fora de Barcelona.
  7. Proveeix a l'institut d'equipament informàtic (ordinadors, projectors..) i tècnic (microscopis, ecògrafs...).

 • Quan finalitza el curs de Cures auxiliars d'infermeria?

  El curs de Cures auxiliars d'infermeria en horari de matí, té una planificació d'un curs lectiu sencer i un trimestre. La planificació es dona el primer dia de curs durant la sessió de presentació. Durant el primer curs lectiu les classes finalitzen a finals de maig, però tots aquells/es alumnes que han de fer la recuperació d'alguna matèria tenen una setmana al juny per presentar-se als exàmens, però no hi ha classes. La formació en centres de treball es fa durant el primer trimestre del curs següent i cal que l'alumne/a tingui tots els crèdits aprovats per poder-la iniciar.

  El curs de Cures auxiliars d'infermeria en horari de tarda, té una planificació de dos cursos lectius. En horari de 15.00 h a 19.00 h.