Preinscripció i matrícula

Programes de formació i inserció

Calendari
  • 28 d'abril de 2023   Difusió de l'oferta
  • Del 2 al 12 de maig de 2023    Presentació de sol·licituds
  • Del 2 al 23 de maig de 2023    Entrevistes d'orientació i valoració
  • 25 de maig de 2023    Llistes amb el barem provisional
  • 25 de maig de 2023    Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
  • Del 26 de maig al 2 de juny de 2023    Presentació de reclamacions
  • 8 de juny de 2023   Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
  • 28 de juny de 2023    Oferta final de places escolars
  • 28 de juny de 2023    Llista d'alumnes admesos i llista d'espera
  • Del 3 al 14 de juliol de 2023    Matrícula