L'Institut Hospital del Mar de FP Sanitària, reconegut com a Centre de Formació Professional Integrada pel Sistema FPCAT en l'àmbit de la sanitat

L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya va presentar el passat 9 de maig els 45 centres de formació professional integrada. L'Institut de Formació Professional de l'Hospital del Mar en forma part.

L'Institut Hospital del Mar de Formació Professional Sanitària ha estat distingit com un dels centres de formació professional integrada del Sistema FPCAT en l'àmbit de la sanitat. Aquest reconeixement subratlla l'especialització en l'oferta educativa i reafirma el compromís del centre amb la formació de professionals qualificats per afrontar els reptes del futur. En total, 45 centres d'FP formen part de la iniciativa, impulsada per l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Els centres de formació professional integrada es caracteritzen per una governança pròpia, en la qual participen les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, així com els actors institucionals del territori. A més, mantenen vincles estrets amb les empreses i entitats amb interès sectorial o territorial.La designació com a Centre de Formació Professional Integrada reforça el paper de l'Institut Hospital del Mar com a referent en l'àmbit de la formació professional, contribuint al desenvolupament dels i les professionals del futur, treballant amb el Sistema FPCAT i altres socis per a la millora contínua del sistema. El centre es compromet a adaptar-se als canvis del mercat laboral i a proporcionar una formació de qualitat que respongui a les necessitats de l'alumnat, dels i les professionals i del sector. A més de l'oferta formativa reglada, com a centre de formació professional integrada, proporciona serveis d'orientació professional, avaluació i acreditació de competències professionals i formació per a persones treballadores al llarg de la vida, sempre des del foment de la innovació i la recerca en aquest camp.