Less Contamination: campanya comunicativa per a conscienciar sobre la contaminació atmosfèrica i de residus.

Un grup d’estudiants del cicle formatiu de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria dissenya una campanya comunicativa per a conscienciar sobre la contaminació atmosfèrica i de residus. Aquesta iniciativa forma part d’un projecte d’Aprenentatge Servei amb l’ONG Metges del Món.

Petits gestos i decisions del nostre dia a dia poden acabar tenint un gran impacte positiu si tots i totes hi posem esforç. Els estudiants de l'Institut Bonanova han decidit que volen actuar i sensibilitzar la ciutadania sobre la problemàtica de la contaminació i com afecta la salut. A continuació ens expliquen per quin motiu van escollir aquesta temàtica i com han desenvolupat la seva campanya "Less contamination":

Som un grup d’estudiants del cicle formatiu de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria de l’Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària, que seguint la metodologia docent de l’Aprenentatge Servei, hem col·laborat en el projecte "Vivir Bien" de l’ONG Metges del Món. Dins aquest projecte ens hem centrat en la part de medi ambient, fent incidència a l'impacte que té la contaminació de l'aire en la nostra salut. Hem elaborat un estudi sobre els coneixements de la població amb relació a la contaminació de l'aire. A partir d'aquí hem treballat la sensibilització, la conscienciació i les bones pràctiques des de quatre àmbits diferents:

  • Informar a la població de la importància de les plantes a les cases per afavorir la descontaminació 
  • Incidir amb la necessitat de disminuir la utilització de transports contaminants 
  • Disminuir el consum de plàstic 
  • Potenciar el correcte reciclatge dels residus

Com que aquest projecte s'ha fet en època de confinament, per a treballar-ho hem creat un perfil d’Instagram: @lesscontamination. Actualment aquest compte té prop de 90 seguidors i es publiquen vídeos o altres materials de manera freqüent. Per altra banda, també es busca la interacció amb les persones que ens segueixen, per exemple, fa uns mesos vam demanar que es compartissin fotografies amb idees de com reutilitzar i reciclar material i exemples d’ús de mobilitat sostenible, entre d’altres. Volem que Less Contamination sigui una comunitat activa. Creiem que aquest és un tema molt important, i és per aquest motiu que ens agradaria que Less Contamination es convertís en un projecte durador al nostre centre, amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i potenciar les bones pràctiques per tal d'afavorir la cura del medi ambient, alhora que millorem la nostra salut. Us animem a seguir-nos al nostre Instagram per visualitzar els nostres continguts i a participar en les activitats proposades per part de l’alumnat!

Entre tots i totes, amb petits gestos, aconseguirem reduir la contaminació!