Calendari escolar i horari lectiu 2023/2024 (actualització)

Consulta el calendari escolar pel curs 2023-24

HORARI LECTIU CURS 2023/2024


Horari de matí:

Tots els cicles formatius de 1r de matí tenen un horari de 8:30 a 14:30, a excepció de 1r de Laboratori clínic i biomèdic i 1r d'Anatomia patològica i citodiagnòstic, que els dimarts tenen classe de 8:30 a 14:00 i de 15:00 a 17:00.

Horari de la tarda:

  • Cures Auxiliars d'Infermeria: de 15:00 a 19:00.

  • Laboratori clínic i biomèdic tarda i Documentació i administració sanitàries tarda: de 15:00 a 21:00, amb l'excepció dels divendres de 15:00 a 19:00.

  • Curs d'Especialització en Cultius Cel·lulars: de 16:00 a 20:00, amb l'excepció dels divendres de 15:00 a 19:00.